009 CENTRUM KOORDYNACJI WDRAŻANIA NOWYCH TECHNIK NAUCZANIA

Informacje o Zamawiającym - Beneficjencie

Nazwa Zamawiającego

009 CENTRUM KOORDYNACJI WDRAŻANIA NOWYCH TECHNIK NAUCZANIA

NIP Zamawiającego

8482315633

Miejscowość

Nowa Antoniówka (część miejscowości Antoniówka)

Projekty

Zakończone ogłoszenia

Anulowane ogłoszenia